037 3875 554; 063 467 788; 065 87 555 44

Oblačinska (sopstveni koren)

Oblačinska (sopstveni koren)

Najrasprostranjenija je u Srbiji i zauzima više od 80% površina. Otkup i uslovi prerade su u potpunosti prilagođeni ovoj sorti. Plod je sitan, a masa se kreće u rasponu od 2,5 do 4 grama. Vreme zrenja: oko 20 juna.

Category:

Description

Najrasprostranjenija je u Srbiji i zauzima više od 80% površina. Otkup i uslovi prerade su u potpunosti prilagođeni ovoj sorti. Plod je sitan, a masa se kreće u rasponu od 2,5 do 4 grama. Vreme zrenja: oko 20 juna.