037 3875 554; 063 467 788; 065 87 555 44

Maj fajer

Maj fajer

Novo introdukovana sorta, ranog vremena zrenja. Već se dokazala kao izuzetna. Žutog mezokarpa. Vreme zrenja: krajem juna.

Category:

Description

Novo introdukovana sorta, ranog vremena zrenja. Već se dokazala kao izuzetna. Žutog mezokarpa. Vreme zrenja: krajem juna.