PONUDA SADNICA
Jabuka

Domaća jabuka (Malus domestica Borkh.) je verovatno hibridnog porekla, a nastala je u centralnim delovima Azije. Njoj najsrodnija vrsta, Malus sieversii, se još uvek može naći na planinama u Kazahstanu, Kirgistanu, Tadžikistanu i nekim delovima Kine, na visinama između 1200 i 1800 m iznad nivoa mora. Kako su kroz ovaj predeo prolazili putni pravci koji su povezivali Kinu sa Bliskim Istokom i Evropom, verovatno su putnici bili ti koji su doprineli rasprostiranju jabuke van njene domovine.

Postoje arheološki primerci jabuka iz Anadolije koji su stari nekih 8500 godina, mada se još uvek sa sigurnošću ne može govoriti otkud tu jabuke i da li su ih ljudi uzgajali. Prvi podaci o kultivaciji jabuke govore o uzgoju u Anadoliji i severnoj Mesopotamiji u drugom milenijumu p.n.e. Do 500. godine p.n.e. jabuka je verovatno bila uzgajana širom Persijkog Carstva. Kada je Aleksandar Makedonski zavladao Persijom oko 300. godine p.n.e. uzgoj jabuke se proširio kroz grčki (helenski) svet. Teofrast je razlikovao slatku domaću jabuku i kiselkaste divlje.

Sa razvojem Rimskog carstva razvilo se i voćarstvo, a domaća jabuka se proširila ka zapadnoj i severnoj Evropi. Sa širenjem svog areala, domaća jabuka je dolazila u kontakt sa divljim vrstama roda Malus, često je hibridizovala i obogaćivala svoj genotip. Takođe je jako brzo zamenila ove divlje vrste u životu ljudi, tako da su one najpre potisnute, a potom i verovatno iščezle. Ovo bi značilo da jabuke koje su jeli Kelti, Franci, Gali i druga germanska plemena, kao i Stari Sloveni, više ne postoje na planeti.

Od 13. veka n.e. jabuke su postale veoma uzgajana vrsta širom Evrope. Tokom 16. i 17. veka evropski kolonisti prenose jabuku u Amerike. Sredinom 17. veka prenose je u Južnu Afriku. Krajem 18. veka počinje uzgoj jabuke u Australiji i na Tasmaniji. Tako domaća jabuka može zahvaliti napretku civilizacije na širenju areala.


 

Stubaste jabuke

stubaste.pngStubaste jabuke su biološka novina koja omogućava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine (10000 biljaka/ha) i postizanje visokog prinosa na malim površinama. Voćke se gaje bez naslona. Sve radne operacije se obavljaju sa zemlje, jer visina voćaka ne prelazi 3 m u punoj rodnosti. Razmak sadnje je 1,2 x 0,5 m. Voćne sadnice stubaste jabuke rađaju i u našim krajevima, ali ne podnose niske temperature. Plod je krupan u odnosu na stablo, ima prijatnu aromu i lepu boju. Voćne sadnice stubaste jabuke mogu se saditi u saksiji usled nedostatka prostora, ali i oko okućnice. Vreme zrenja: kraj septembra.

Zlatni delišes

golden_delicious.pngVoćne sadnice jabuke Zlatni delišes potiču iz SAD. Cveta srednje pozno i dugo. Bolje rezultate postiže na podlogama slabe i srednje bujnosti (M 9, M 26, MM 106). Otporan je prema prouzrokovaču pepelnice. Dobro ga oprašuju: jonatan, glostaer, melroz, ajdared i greni smit. Dobro podnosi zimske i pozne mrazeve. Vrlo rano prorodi. Rađa obilno. Plod je srednje krupan do krupan. Pokožica je tanka, glatka, zelenožuta do zlatnožuta. Vreme zrenja: bere se u prvoj polovini septembra.

Golden rajders

golden_delicious.png

Mucu

mucu.pngVoćne sadnice jabuke Mucu potiču iz Japana. Rano prorodi i obilno rađa. Plod je krupan, sličan zlatnom delišesu. Pokožica je žutozelena. Meso ploda je čvršće i grublje nego kod zlatnog delišesa. Vreme zrenja: krajem septembra.

Gloster

gloster.pngSadnice jabuke gloster potiču iz Nemačke. Gloster je nastao 1951. ukrštasnjem sorti Glockenapfel i Ričareda, a u proizvodnju uvedena 1969 godine. Karakteristike ploda: Plod je krupan do vrlo krupan, zarubljeno kupastog oblika. Boja: osnovne svetlo zelene, a dopunska je jednolično crvena. Ukus: Slatko-blago nakiselog aromatičnog ukusa. Vreme čuvanja: Od septembra do kraja marta. Vreme zrenja: u drugoj polovini septembra.

Ajdared

idared.pngCveta srednje rano. Bolje rezultate postiže na slabo bujnim podlogama (M 9, M 26 i M 106). Slabo je bujan. Pogodan je za gajenje u gustim zasadima. Dobro ga oprašuju: zlatni delišes, melroz i greni smit. Rano prorodi i rađa obilno i redovno. Pokožica je čvrsta, glatka, pokrivena jarkim crvenilom. Meso ploda je beličasto, čvrsto, sočno i nakiselo. Vreme zrenja: bere se krajem septembra i početkom oktobra.

Melroze

melrose.pngVoćne sadnice jabuke Melroz potiču iz SAD. Bere se krajem septembra i početkom oktobra. Cveta srednje pozno. Bujna je sorta pa bolje rezultate postiže na slabo bujnim podlogama (M 9). Pogodan je za gajenje u gustim zasadima. Dobro ga oprašuju: zlatni delišes i ajdared. Veoma dobro i redovno rađa. Plod je krupan. Meso ploda je bledožuto, čvrsto, sočno i blago aromatično. Vreme zrenja: prva polovina oktobra.

Greni smit

granny_smith.pngVoćne sadnice jabuke Greni Smit potiču iz Australije. Bere se u drugoj polovini oktobra. Cveta srednje pozno. Pogodan je za gustu sadnju na podlogama slabe bujnosti (M 9, M 26). Dobro ga oprašuju: gloster, ajdared, zlatni delišes i jonatan. Relativno je otporan prema poznim mrazevima. Prorodi srednje rano i rađa veoma dobro i redovno. Plod je krupan, loptast, velike specifične mase. Pokožica je zelena. Meso ploda je beličasto, čvrsto, vrlo sočno, dosta kiselo. Vreme zrenja: kraj oktobra.

Jonagold

jonagold.pngJabuka jonagold je veoma rodna sorta jabuke, boja ploda je zeleno-žuta sa dopunskom prugastocrvenom bojom, odlične arome i kvaliteta, slatko kiselkastog ukusa. Voćne sadnice jabuke Jonagold potiču iz SAD. Dobro podnosi zimske mrazeve i rađa obilno. Meso je sočno, zelenožućkaste boje, kislekastoslatkastog okusa i blage arome. Loš oprašivač drugim sortama. Danas se kod nas uz Ajdared i Zlatni delišes najčešće sadi u plantažnom nasadu sa visokom produktivnošću u proizvodnji. Karakteristična sorta za čuvanje u hladnjačama. Ako ga želimo duže čuvati polodovi se moraju ubrati zeleniji. Vreme zrenja: kraj septembra.

 

Red chief

red_chief.pngVoćne sadnice jabuke Red chief su poreklom iz Amerike. Zvonolikog su oblika i slabije bujnosti. Ima visoku rodnost. Nešto je slabije arome. Karakteristika ploda voćne sadnice jabuke red chief je vrlo izdužen plod, jednake pokrivenosti atraktivnom crvenom bojom. Meso ploda je zelenkasto belo, hrskavo veoma prijatnog ukusa. Vreme zrenja: sredina oktobra.

Šifra

 

 

Jabuke su na sledećim podlogama: M-9, M26, MM106.